Organizator X edycji Tyskiego Festiwalu Monodramu MOTYF zaprasza do wzięcia udziału w przeglądzie konkursowym monodramów

Miejskie Centrum Kultury w Tychach, organizator X edycji Tyskiego Festiwalu Monodramu MOTYF, zaprasza do wzięcia udziału w przeglądzie konkursowym monodramów, który odbędzie się od 16 do 19 marca 2017. w Tychach.

Zgłoszenia należy wysyłać do 6 lutego 2017 r.

X TYSKI FESTIWAL MONODRAMU MOTYF 2017

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko wykonawcy:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania wykonawcy:

Telefon i e-mail wykonawcy:

Nazwa i adres instytucji delegującej:

Telefon i e-mail instytucji:

Tytuł monodramu:

Autor i tytuł tekstu, na podstawie którego powstał monodram:

Realizatorzy monodramu: autor scenariusza, opieka reżyserska/inscenizacja, scenografia, teksty i muzyka:

Czas trwania: Monodramu; Montażu, Demontażu

Wymagania techniczne (nagłośnienie, oświetlenie i inne):

Informacje o wykonawcy (min. 250 znaków):

Opis spektaklu (min. 250 znaków):

Prosimy o załączenie zdjęć wykonawcy oraz ze spektaklu ( min. 3000 pxl, w formie elektronicznej)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem X Tyskiego Festiwalu Monodramu MOTYF 2017

..................................... ............................................. Pieczęć instytucji delegującej miejscowość, data podpis uczestnika/osoby uprawnionej

X Tyski Festiwal Monodramu

MoTyF 2017

REGULAMIN

X Tyski Festiwal Monodramu "MoTyF 2017" odbędzie się w dniach 16-19 marca 2017 r. Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26; tel. 0/32-327-02-90, 0/32-227 – 26 – 22.

Celem Festiwalu jest pobudzanie aktywności twórczej aktorów niezawodowych; propagowanie monodramów szczególnie cennych dla dorobku teatru offowego; konfrontacja dorobku artystycznego niezależnych zespołów teatralnych oraz aktorów niezawodowych. Festiwal, z uwagi na formułę prezentacji konkursowych, panele dyskusyjne, warsztaty aktorskie prowadzone przez uznane autorytety w dziedzinie teatru oraz spektakle mistrzowskie, ma charakter edukacyjny.

Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby powyżej 16 roku życia, uprawiające nieprofesjonalną działalność teatralną w placówkach oświatowych, kulturalnych i innych. Tematyka prezentowanych przedstawień jest dowolna.

Wykonawcy mogą zgłosić najwyżej jeden monodram. Prezentacja sceniczna utworu nie może przekroczyć 40 minut; czas przeznaczony na przygotowanie prezentacji (włącznie z ustawieniem świateł) nie może przekroczyć 20 minut.

Zgłoszenia (zawierające wypełnioną komputerowo i podpisaną kartę zgłoszenia oraz płytę DVD z nagraniem prezentacji) należy wysłać: na adres organizatora, tj. Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy; Lub: mailem (skan wypełnionej i podpisanej karty oraz link do prezentacji) na adres: dominika.porwit@mck.tychy.pl, w tytule wiadomości wpisując „MOTYF 2017”. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 6 lutego 2017 r. (w przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego). Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą wykonawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie. Zgłaszający oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do nadesłanych materiałów.

Organizator dokona bezpośredniego zawiadomienia wykonawcy o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu - do dnia 20 lutego 2017r.

Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokona specjalnie w tym celu powołana komisja artystyczna ustanowiona przez dyrektora artystycznego festiwalu, składająca się z praktyków teatru: aktorów, reżyserów i instruktorów teatralnych.

Opłata akredytacyjna (płatna gotówką po przybyciu na miejsce Festiwalu lub przelewem ) wynosi: dla aktora: 65 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (spektakle mistrzowskie, profesjonalne warsztaty aktorskie, panel dyskusyjny, forum teatralne), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne; dla pozostałych uczestników (instruktor, obserwator, obsługa techniczna): 40 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (z wyłączeniem warsztatów aktorskich), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdu.

W wypadku zadeklarowania pobytu na okres wszystkich dni Festiwalu, tj. 16-19 marca 2017 (3 noclegi) Organizatorzy pokrywają połowę ceny zakwaterowania w „Jaśminowym Domu” – Tychy, ul. Jaśminów 33. Osoby uczestniczące w Festiwalu mniejszą od ww. liczbę dni, koszt zakwaterowania pokrywają we własnym zakresie.

Oceny prezentacji festiwalowych dokona Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Stuhra, który w trakcie gali finałowej zaprezentuje monodram mistrzowski pt. „Kontrabasista” na podstawie jednoaktowego dramatu Patricka Süskinda.

Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, scenariusz i konstrukcję dramaturgiczną przedstawienia, aktorskie środki wyrazu i zasadność ich stosowania, światło, dźwięk, scenografię, muzykę, reżyserię, spójność formalną przedstawienia

Jury przyzna wykonawcom najlepszych prezentacji nagrody pieniężne i rzeczowe. Wszyscy autorzy monodramów otrzymają pamiątkowe dyplomy. Łączna pula nagród pieniężnych wyniesie 4.500 zł brutto.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 marca 2017 r. na scenie Teatru Małego w Tychach, ul. Hlonda 1, podczas Gali Finałowej Festiwalu.

Wymagana jest obecność uczestników w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród - w innym przypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych nadesłanych oraz powstałych w czasie trwania Festiwalu. Organizator zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, a uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku i dokumentacji w celach popularyzacji Festiwalu w prasie, Internecie, innych mediach.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator Festiwalu:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach Ul. Bohaterów Warszawy 26 43-100 Tychy Tel. 032 327 02 90, 032 227 26 22 www.motyf.mck.tychy.pl, www.kultura.tychy.pl, www.facebook.com/MCKTychy

Koordynatorka Festiwalu:

Dominika Porwit-Wądołowska dominika.porwit@mck.tychy.pl Tel. 508 155 508

Dodaj artykuł do:
(dodano 09.01.17, autor: blackrose)
Logowanie
Po zalogowaniu będziesz mieć możliwośc dodawania swojej twórczości, newsów, recenzji, ogłoszeń, brać udział w konkursach, głosować, zbierać punkty... Zapraszamy!
REKLAMA
POLECAMY
SPOŁECZNOŚĆ ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONA
  
NEWSLETTER
Pomóż nam rozwijać IRKĘ i zaprenumeruj nieinwazyjny (wysyłany raz w miesiącu) i bezpłatny e-magazyn.
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, zarejestruj się w IRCE i zaznacz opcję "Chcę otrzymywać newsletter" lub wyślij maila o temacie "NEWSLETTER" na adres: irka(at)irka.com.pl

UTWORY OSTATNIO DODANE
RECENZJE OSTATNIO DODANE
OGŁOSZENIA OSTATNIO DODANE
REKOMENDOWANE PREMIERY
1
Gov't Mule
2
Venom Inc.
3
Sundfor Susanne
4
Korpiklaani
5
Procol Harum
6
The Fruitcakes
7
Happysad
8
Norah Jones
9
Madelkeine Peyroux
10
1
Hugo Gelin
2
Goran Radovanović
3
Fernando Trueba
4
Jim Jarmusch
5
Wojciech Kasperski
6
Park Chan-wook
7
Mel Gibson
8
Maciej Pieprzyca
9
Carlos Saura
10
Wojciech Smarzowski
1
Renata Jasińska (reż.)
2
Lars von Trier
3
Jarosław Murawski
4
Michaił Bułhakow
5
Dale Wasserman
6
Michaił Durnienkow
7
Nick Dear
8
Hanoch Levin
9
Siemion Złotnikow
10
Martin McDonagh
REKLAMA
ZALINKUJ NAS
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, irka.com.pl
grafika: irka.com.pl serwis wykonany przez Jassmedia